KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelir ve Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve kontrol edilmesi için belirlenmiş kuralları ve standartları içeren bir yasal düzenlemeyi ifade eder. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığı, güvenliği ve veri sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlar.

KVKK, birçok kurum ve kuruluşun kişisel verileri korumak için uyması gereken bir dizi yükümlülük ve gereklilikler belirler. Bu gereklilikler arasında, veri sorumlularının kişisel verileri güvenli bir şekilde saklaması, veri sahiplerine kişisel verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vermesi, veri sahiplerinin kişisel verilerini talep etmeleri ve gerekli durumlarda silmeleri veya düzeltmeleri gibi konular yer alır.

KVKK ayrıca, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması gibi konularda da belirli yasal düzenlemeler getirir. Veri sorumluları, kişisel verileri yurt dışına aktarmadan önce veri sahiplerinden açık bir şekilde izin almaları gerektiğini bilmelidirler.

KVKK, kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak farkındalığı artırmak ve kişisel verilerin korunması konusunda toplumu bilgilendirmek için de birçok faaliyet düzenlenmektedir. Bu faaliyetler arasında seminerler, eğitimler, broşürler ve web siteleri yer alır.